Gerechtsdeurwaarder

U kunt bij het incassobureau van Te Biesebeek Advocaten in Zwolle terecht voor uw totale incassotraject, inclusief het dagvaarden en de beslaglegging. Naast de algemene rechtspraktijk legt Te Biesebeek Advocaten zich ook toe op de incassopraktijk. Door onze nauwe samenwerking met diverse gerechtsdeurwaarders kunnen wij u van het begin tot het einde van dienst zijn tijdens uw incassovorderingstraject. 

Gerechtsdeurwaarder

Een gerechtsdeurwaarder is een door de Koning benoemde ambtenaar met ruime bevoegdheden voor het innen van vorderingen.

Een gerechtsdeurwaarder, ook bekend als deurwaarder, mag in tegenstelling tot incassobureaus wel juridische taken uitvoeren, zoals het uitbrengen van dagvaardingen, het leggen van beslag op inboedel en andere goederen, en het ontruimen van woningen.

“Alleen een deurwaarder mag de juridische taken uitvoeren”

Voor een (gerechts)deurwaarder is het uitvoeren van incassowerkzaamheden één van de niet-ambtelijke taken. Een deurwaarder krijgt als openbare ambtenaar taken toegewezen die voortvloeien uit de wet. Zo is een deurwaarder ondermeer verplicht om op verzoek beslag te leggen, om zorg te dragen voor ontruimingen, om een dagvaarding te betekenen en om andere exploten uit te brengen.

Samenwerking

Incassobureaus hebben geen officiële wettelijke bevoegdheden zoals een deurwaarder of een advocaat die heeft. Omdat het incassobureau van Te Biesebeek Advocaten in Zwolle geen ambtelijke bevoegdheden heeft, zijn wij niet gemachtigd om bijvoorbeeld beslagleggingen te doen. Daarvoor dient een deurwaarder ingeschakeld te worden. Wij - als onderdeel van Te Biesebeek Advocaten in Zwolle - werken daarom nauw samen met een vooraanstaand deurwaarderskantoor in de omgeving van Zwolle. En dit heeft zo zijn voordelen.

Op deze manier kunnen wij snel schakelen en in geval van wanbetaling direct een (gerechts)deurwaarder of advocaat inschakelen. Bij wijze van spreken alles in een hand: het minnelijke traject via onze incasso-afdeling, het vragen van verlof voor het leggen van beslag aan de rechtbank via een van onze advocaten en het vervolgens leggen van daadwerkelijk beslag via de ons bekend zijnde deurwaarder. Bij de nodige spoed zijn wij daardoor in staat om binnen 48 uur, en zelfs onder omstandigheden binnen 24 uur na de opdracht, beslag te leggen. Beslag ter zekerheidsstelling van de openstaande vordering van de schuldeiser. Om te voorkomen dat de debiteur goederen aan verhaal van de schuldeiser onttrekt. 

 

Executie van de maatregelen

Een deurwaarder kan pas overgaan tot het incasseren van het openstaande bedrag - middels het uitwinnen van goederen van schuldenaar - zodra een rechter een vonnis uitgesproken heeft. Executiemaatregelen kunnen dus pas getroffen worden zodra het vonnis overhandigd is aan de deurwaarder.

Incasseren bij wijze van executie van een vonnis kan op verschillende manieren. Zo kan een deurwaarder overgaan tot het leggen van loonbeslag, van bankbeslag, van derdenbeslag, van beslag op auto’s en inboedel, enzovoort. Indien er dan nog geen betaling volgt, dan kan de deurwaarder overgaan tot executieverkoop van de in beslag genomen goederen. In de volksmond: tot openbare verkoop.

Doordat wij een onderdeel zijn van Te Biesebeek Advocaten en door onze nauwe samenwerking met gerechtsdeurwaarders kunnen wij in geval van wanbetaling snel en ad rem handelen.

Voor een professionele aanpak op basis van “no cure, no pay” in de minnelijke fase, bent u bij Te Biesebeek Advocaten in Zwolle aan het juiste adres!

Bent u op zoek naar een incassobureau? Te Biesebeek Advocaten heeft al veel bedrijven en particulieren in Zwolle, Kampen, Dronten, Meppel, Ommen, Lelystad, Genemuiden, Harderwijk, Emmeloord, Hardenberg, Raalte, Deventer, Hasselt en omgeving succesvol kunnen helpen!