Incassovordering

Bij Te Biesebeek Advocaten hanteren wij twee vormen van incassovordering: incidentele- en abonnements incassovordering. Daarnaast bieden wij u de keuze voor pre-incasso of gehele uitbesteding van uw debiteurenadministratie.

Incassovordering

Incassovordering bij Te Biesebeek gebeurt als volgt.

Na het aannemen van de opdracht zenden wij brieven naar de schuldenaar. De opdrachtgever ontvangt een opdrachtbevestiging. Daarnaast ontvangt zij afschriften van de met de schuldenaar uitgewisselde correspondentie. Zij kan het incassotraject op de voet volgen.

Meestal is het appèl in deze brieven dwingend genoeg voor de schuldenaar om de openstaande rekeningen te betalen of om een betalingsregeling voor te stellen.

“Het incassobureau is onderdeel van Te Biesebeek Advocaten”

Wanneer dit tijdens de incassovordering niet het geval is, en de schuldenaar weigert de openstaande rekeningen te betalen, wordt overgegaan tot dagvaarding.

Bij dagvaarding schakelen wij een deurwaarder of advocaat van ons eigen kantoor in. Omdat het incassobureau onderdeel is van Te Biesebeek Advocaten kan er in geval van wanbetaling vlot worden overgegaan tot een procedure bij de rechtbank.

Incassoprocedure

Een incassovordering start met een incassoprocedure door middel van een ingebrekestelling van de opdrachtgever. Daarmee krijgt de schuldenaar de gelegenheid om alsnog binnen een redelijke termijn te betalen.

Als de wanbetaler de openstaande rekeningen vervolgens niet voldoet gaat de incassovordering verder vanuit ons incassobureau. Als de wanbetaler ook geen gehoor geeft aan de oproep van het incassobureau, kan overgegaan worden tot een gerechtelijke incassovordering.

Civiele procedure

Wanneer bij een incassovordering wordt overgegaan tot een civiele procedure is de dagvaarding het eerste processtuk. Hierin is beschreven om welke vordering het gaat en op welke gronden deze vordering berust.

Via de dagvaarding wordt de wanbetaler opgeroepen om voor het gerecht te verschijnen.

Als de schuldenaar niet verschijnt, concludeert de rechter in beginsel automatisch dat de schuldenaar het gevorderde bedrag schuldig is. De schuldenaar moet vervolgens ook de kosten van de incassoprocedure betalen. De schuldenaar wordt dan bij verstek veroordeeld.

Wanneer de schuldenaar - de gedaagde -  wel verschijnt, kan deze verweer voeren. Hierna volgt vaak een comparitie. Tijdens een comparitie (mondelinge behandeling) kan een schikking worden getroffen.

Schikken is altijd mogelijk

Tijdens een incassovordering bestaat er doorgaans altijd de mogelijkheid om te schikken. Hierbij wordt tussen partijen een regeling getroffen. Dit kan een betalingsregeling zijn. Maar ook een regeling waarbij bepaalde geschilpunten worden opgelost.

Een minnelijk regeling verdient de voorkeur voor een gerechtelijke procedure. Het bespaart kosten, is minder tijdrovend en kost minder negatieve energie.

Als partijen niet willen of niet kunnen schikken, beslist de rechter middels een eindvonnis. Kan de rechter nog geen definitieve uitspraak doen, dan beslist de rechter middels een tussenvonnis hoe de procedure verder gaat.

Het eindvonnis van de rechter

“Uiteindelijk spreekt de rechtbank het eindvonnis uit”

Uiteindelijk spreekt de rechtbank een eindvonnis uit. Iedere uitspraak kan via hoger beroep worden voorgelegd aan het Gerechtshof, een hogere rechter.

Voor een professionele en snelle “no cure, no pay” aanpak van uw incassovordering in de minnelijke fase, bent u bij Te Biesebeek Advocaten aan het juiste adres!

Bent u op zoek naar een incassobureau? Te Biesebeek Advocaten heeft al veel bedrijven en particulieren in Zwolle, Kampen, Dronten, Meppel, Ommen, Lelystad, Genemuiden, Harderwijk, Emmeloord, Hardenberg, Raalte, Deventer, Hasselt en omgeving succesvol kunnen helpen!