Aanmaning ontvangen, wat nu?

Ik heb een aanmaning ontvangen. Wat moet ik doen?

Wanneer u een aanmaning van een incassobureau heeft ontvangen, dient u zo snel mogelijk voor betaling van de vordering zorg te dragen. Hiermee voorkomt u extra kosten, zoals de kosten verbonden aan een gerechtelijke incassoprocedure.

Bent u een consument? Dan heeft u een termijn van veertien dagen om ervoor te zorgen dat de vordering volledig is voldaan. Indien u het verschuldigde bedrag binnen de termijn betaalt, bent u geen buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Betaalt u de vordering niet binnen de termijn, dan bent u tevens gehouden de buitengerechtelijke incassokosten te voldoen.

Door snel te betalen kunt u een gerechtelijke incassoprocedure bij de rechtbank voorkomen. Een gerechtelijke incassoprocedure brengt (hoge) kosten met zich mee. Bij het uitblijven van betaling, kunt u worden gedagvaard. De hiermee gepaard gaande kosten, alsmede de kosten verbonden aan het treffen van executoriale maatregelen, zullen aanvullend op u worden verhaald. In het uiterste geval kan het uitblijven van betaling leiden tot het aanvragen van het faillissement van u of uw onderneming.

Mocht u zich niet met de vordering kunnen verenigen, dan kunt u uw verweer schriftelijk (en met bewijsmiddelen onderbouwd) bij ons indienen. Het instellen van verweer tegen de vordering ontslaat u in beginsel niet uit uw betalingsverplichtingen.

Heeft u naar aanleiding van het bovenstaande nog vragen of heeft u een brief van een ander incassobureau ontvangen en bent u het niet eens met de vordering, neem dan vrijblijvend contact met ons op. Het incassobureau van Te Biesebeek Advocaten heeft al veel bedrijven en particulieren in ZwolleKampenDrontenMeppelOmmenLelystadGenemuidenHarderwijkEmmeloordHardenbergRaalteDeventerHasselten omgeving succesvol kunnen helpen.