Incassokosten verhalen op debiteur?

U kunt de buitengerechtelijke incassokosten op uw debiteur verhalen. In de wet (artikel 6:96 lid 2 sub c BW) is namelijk opgenomen dat uw debiteur gehouden is de ‘redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte’ te voldoen. Anders gezegd: indien uw debiteur uw factuur onbetaald laat en u buitengerechtelijke maatregelen laat treffen, dient de debiteur de hiermee gepaard gaande kosten te voldoen.

In de wet is een staffel opgenomen aan de hand waarvan wordt bepaald welk bedrag aan incassokosten ‘redelijk’ is. In het geval van een overeenkomst tussen een bedrijf en een consument, mag niet van de staffel worden afgeweken. Bedrijven onderling kunnen (bijvoorbeeld door middel van algemene voorwaarden) wel van de staffel afwijken.

Uw debiteur dient de buitengerechtelijke incassokosten aan u te voldoen. In ons incassotraject wordt in de correspondentie aan uw debiteur aanspraak gemaakt op betaling van de buitengerechtelijke incassokosten. Om reden dat voor de berekening van onze incassoprovisie wordt aangesloten bij de berekening van de buitengerechtelijke incassokosten, betaalt u nooit meer incassoprovisie dan de debiteur aan u verschuldigd is. Het doel is immers dat de buitengerechtelijke incassokosten op de debiteur worden verhaald, waardoor de door u verschuldigde incassoprovisie volledig is gedekt.

Naast de buitengerechtelijke incassokosten is de debiteur ook gehouden de wettelijke (handels)rente te voldoen. In ons incassotraject berekenen wij de wettelijke (handels)rente en brengen wij deze kosten eveneens in rekening bij de debiteur. De wettelijke (handels)rente komt als een vorm van schadevergoeding volledig aan u toe.

In het incassotraject wordt de debiteur gesommeerd om tot betaling van de hoofdsom, de wettelijke (handels)rente en buitengerechtelijke incassokosten over te gaan. Het incassobureau van Te Biesebeek Advocaten zet zich ervoor in om de volledige vordering, inclusief rente en kosten, bij de debiteur te incasseren. Het incassobureau van Te Biesebeek Advocaten heeft al veel bedrijven en particulieren in ZwolleKampenDrontenMeppelOmmenLelystadGenemuidenHarderwijkEmmeloordHardenbergRaalteDeventerHasselt en omgeving succesvol kunnen helpen.