Wat is een incassotraject?

Een incassotraject heeft betrekking op de buitengerechtelijke fase waarin de debiteur wordt gesommeerd om tot betaling van de vordering over te gaan. Deze fase wordt ‘buitengerechtelijke fase’ genoemd, omdat er in deze fase geen gang naar de rechter wordt gemaakt.

In de buitengerechtelijke fase wordt de debiteur aangeschreven om voor betaling van uw vordering zorg te dragen. Bij gebreke van betaling binnen de gestelde termijn, wordt het incassotraject voortgezet, bijvoorbeeld door het sturen van sommatiebrieven en het opnemen van telefonisch contact. Ook het treffen van een betalingsregeling of een minnelijke regeling valt onder het buitengerechtelijk traject.

In de wet is opgenomen dat de debiteur de kosten verbonden aan de maatregelen in de buitengerechtelijke fase dient te vergoeden. De hoogte van deze kosten is afhankelijk van de hoogte van de openstaande vordering.

Tijdens het incassotraject wordt u van de ontwikkelingen op de hoogte gehouden. Zo ontvangt u een kopie van de aan de debiteur toegezonden sommatiebrieven en wordt u onder andere geïnformeerd over door de debiteur gepresenteerde betalingsvoorstellen. Mocht u tijdens het incassotraject vragen hebben, dan kunt u gerust telefonisch contact met ons opnemen.

Incasso via een minnelijke weg is vaak beter voor het behoud van uw klantrelatie en brengt minder kosten met zich mee dan gerechtelijke incasso. Om deze reden adviseren wij in de meeste gevallen om eerst buitengerechtelijke maatregelen te treffen. Het incassobureau van Te Biesebeek Advocaten kan u hiermee goed helpen. Wij hebben al veel bedrijven en particulieren in Zwolle, Kampen, Dronten, Meppel, Ommen, Lelystad, Genemuiden, Harderwijk, Emmeloord, Hardenberg, Raalte, Deventer, Hasselt en omgeving succesvol kunnen helpen.