(Executie)kosten van deurwaarder

Executiekosten zijn de kosten die verbonden zijn aan het treffen van executoriale werkzaamheden (het ten uitvoer leggen van een vonnis) door een deurwaarder.

Indien de rechtbank uw vordering in een vonnis heeft toegewezen, bent u in het bezit van een executoriale titel (grosse). De executoriale titel is benodigd voor het treffen van executoriale maatregelen, zoals het leggen van loonbeslag.

Wanneer de debiteur naar aanleiding van het vonnis niet vrijwillig voor betaling van uw vordering zorgdraagt, kan de deurwaarder opdracht worden gegeven om het vonnis te executeren c.q. uit te voeren. Allereerst zal de deurwaarder het vonnis aan de debiteur betekenen, zodat de debiteur met het vonnis bekend is. Blijft betaling uit, dan zal de deurwaarder tot beslaglegging op bijvoorbeeld loon, (on)roerende zaken en bankrekeningen over gaan. De kosten van de betekening en de beslagleggingen zijn de executiekosten.

U kunt de executiekosten op de debiteur verhalen. U heeft hier geen aparte executoriale titel voor nodig.

Het incassobureau van Te Biesebeek Advocaten heeft al veel bedrijven en particulieren in Zwolle, Kampen, Dronten, Meppel, Ommen, Lelystad, Genemuiden, Harderwijk, Emmeloord, Hardenberg, Raalte, Deventer, Hasselt en omgeving succesvol kunnen helpen.