Wanneer mag u een incassobureau inschakelen?

Heeft een debiteur één of meerdere rekeningen niet betaald? Dan kunt u na het verstrijken van de betalingstermijn op ieder gewenst moment een incassobureau inschakelen. Incassobureau van Te Biesebeek Advocaten helpt u graag.

Op elk gewenst moment

Wanneer de betalingstermijn van de factuur is verstreken, kunt u het incassobureau van Te Biesebeek Advocaten te allen tijde inschakelen. Hiervoor is het niet verplicht één of meerdere herinneringen of aanmaningen aan uw debiteur te versturen. Om een goede relatie met uw debiteur te behouden, adviseren wij om minimaal één herinnering aan uw debiteur toe te sturen. Het versturen van een ingebrekestelling is niet nodig, omdat de debiteur door het laten verstrijken van de betalingstermijn van de factuur automatisch in verzuim is.

Incassokosten in rekening brengen

Voor het opstarten van een incassotraject berekenen wij vaste dossierkosten van 50 euro exclusief btw. Daarnaast berekenen wij een incassoprovisie over het bedrag dat door de debiteur wordt voldaan. Dit is het onderdeel van de ‘no cure, no pay’: heeft uw debiteur ondanks het incassotraject geen betaling verricht, dan wordt geen incassoprovisie berekend. In de wet is opgenomen dat de debiteur gehouden is om de buitengerechtelijke incassokosten aan de schuldeiser te vergoeden. Daarom brengen wij deze kosten in rekening bij de debiteur.

Bij bedrijven

Wanneer u een vordering heeft op een bedrijf, kan het incassobureau van Te Biesebeek Advocaten direct overgaan op het innen van de buitengerechtelijke incassokosten. Zodra u het incassobureau van Te Biesebeek Advocaten heeft ingeschakeld en er buitengerechtelijke maatregelen worden getroffen, is uw debiteur de incassokosten direct verschuldigd. De buitengerechtelijke incassokosten worden in de eerste sommatiebrief opgenomen.

Bij particulieren

Wanneer uw debiteur een particulier is, gelden er andere regels. Voor het in rekening brengen van incassokosten bij een particulier dient eerst een ‘veertiendagenbrief’ aan de debiteur te worden toegezonden. In de veertiendagenbrief dient de debiteur een periode van veertien dagen te worden gegeven om voor betaling van de vordering zorg te dragen zonder dat buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd zijn. Indien de debiteur niet binnen deze periode tot betaling is overgegaan, is de debiteur ook gehouden om de buitengerechtelijke incassokosten te voldoen. Bij uitblijven van betaling binnen de gestelde termijn, schrijven wij de debiteur nogmaals aan en brengen wij de buitengerechtelijke incassokosten in rekening bij de debiteur.