Wie betaalt de kosten van een incassobureau?

Wanneer u het incassobureau van incassobureau van Te Biesebeek Advocaten inschakelt, brengen wij een bedrag van 50 euro excl. btw aan dossierkosten in rekening. Naast dit geringe bedrag aan dossierkosten verrichten wij onze werkzaamheden op basis van ‘no cure, no pay’. Wij berekenen namelijk enkel incassoprovisie over het bedrag dat daadwerkelijk door de debiteur is voldaan.

Uw debiteur betaalt de vordering

Het is uiteraard de bedoeling dat de kosten verbonden aan de buitengerechtelijke maatregelen door de debiteur worden voldaan. Wij streven ernaar de buitengerechtelijke incassokosten op de debiteur te verhalen. Overeenkomstig de wettelijke regels worden de buitengerechtelijke kosten geheel bij de debiteur in rekening gebracht.

Bij vorderingen op bedrijven brengen wij de kosten direct in rekening. Bij particulieren dient eerst een termijn van veertien dagen te worden gegeven waarin de debiteur de vordering kan voldoen zonder dat buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd zijn. Indien betaling binnen deze termijn uitblijft, dient de particuliere debiteur eveneens de buitengerechtelijke incassokosten te voldoen.

Uw debiteur weigert te betalen

Het incassobureau van Te Biesebeek Advocaten werkt tijdens het minnelijke traject volgens het ‘no cure no pay’-beginsel. Ten tijde van deze fase rekenen wij enkel een incassoprovisie over het door de debiteur betaalde bedrag. Hebben onze inspanningen niet het gewenste resultaat en blijft iedere betaling uit? Dan is geen incassoprovisie verschuldigd. U ontvangt in dit geval een advies over de mogelijkheden van een gerechtelijke procedure. Mocht u de kwestie door willen zetten, dan kunnen wij snel schakelen en gerechtelijke maatregelen treffen.