Is een ingebrekestelling verplicht voordat een buitengerechtelijk incassotraject kan worden gestart?

In het geval van een factuur die onbetaald blijft, is het voor het doen intreden van verzuim aan de zijde van uw debiteur niet verplicht eerst een ingebrekestelling te versturen. Op een factuur staat een betalingstermijn vermeld. Dit is een fatale termijn. Indien uw debiteur niet binnen de betalingstermijn voor betaling van de factuur zorg draagt, verkeert uw debiteur in beginsel in verzuim. Om een incassotraject op te starten is het niet eerst nodig dat u een ingebrekestelling aan uw debiteur verstuurt.

Daarnaast bestaat er geen verplichting om een bepaald aantal herinneringen of aanmaningen aan uw debiteur toe te sturen, alvorens u een incassotraject kunt starten. U zou dit traject direct al kunnen inzetten. Wij adviseren om in ieder geval één herinnering of aanmaning aan uw debiteur te doen toekomen, alvorens u het buitengerechtelijk incassotraject uit handen geeft. Dit komt de relatie met uw debiteur ten goede.

Indien uw debiteur een consument is en u een bedrijf, dient uw debiteur er middels een ‘veertiendagenbrief’ op te worden gewezen dat in het geval betaling binnen de gestelde termijn uitblijft, de vordering met de buitengerechtelijke incassokosten zal worden verhoogd. De hoogte van de buitengerechtelijke incassokosten dient eveneens in deze brief te worden vermeld. Pas na het verstrijken van de termijn in deze brief, mogen de buitengerechtelijke incassokosten bij de consument debiteur in rekening worden gebracht. Het versturen van een veertiendagenbrief, indien vereist, is onderdeel van ons incassotraject.

Het versturen van herinneringen of aanmaningen vormt onderdeel van uw debiteurenbeheer. U maakt hierbij zelf de keuzes die passend zijn bij uw onderneming. Mocht u vragen hebben over het versturen van herinneringen, het intreden van verzuim of het versturen van een veertiendagenbrief, neem dan vrijblijvend contact op met het incassobureau van Te Biesebeek Advocaten.

Wij hebben al veel bedrijven en particulieren in ZwolleKampenDrontenMeppelOmmenLelystadGenemuiden
HarderwijkEmmeloordHardenbergRaalteDeventerHasselt en omgeving succesvol kunnen helpen.