Wat zijn de kosten van een buitengerechtelijk incassotraject?

De dossierkosten van een buitengerechtelijk incassotraject bedragen bij het incassobureau van Te Biesebeek Advocaten € 50,00 exclusief btw. Daarnaast wordt een incassoprovisie berekend op basis van ‘no cure, no pay’.

De incassoprovisie wordt berekend indien de schuldenaar heeft betaald (geheel of gedeeltelijk) en zulks tegen een bepaald percentage van het geïncasseerde bedrag op basis van de volgende staffel (met een minimum van € 40,00 excl. btw):

  • t/m € 2.500,00 = 15%
  • over de volgende € 5.000,00 = 10%
  • over de volgende € 10.000,00 = 5%
  • over de volgende € 200.000,00 = 1%
  • over het meerdere 0,5%

 Er is enkel incassoprovisie verschuldigd over het bedrag dat door de debiteur wordt voldaan. Wij lichten dit toe aan de hand van een voorbeeld: uw vordering bedraagt € 2.500,00. Indien uw debiteur voor volledige betaling zorgdraagt, bedraagt de incassoprovisie (15% van € 2.500,00 =) € 375,00 exclusief btw. Betaalt uw debiteur een bedrag van € 1.000,00, dan wordt de incassoprovisie niet over de volledige hoofdsom, maar over € 1.000,00 berekend. De provisie bedraagt alsdan (15% van € 1.000,00 =) € 150,00 exclusief btw. Heeft de debiteur geen betaling verricht, dan is de incassoprovisie nihil (‘no cure, no pay’).

Overeenkomstig de wet is de debiteur gehouden de buitengerechtelijke incassokosten te voldoen. Wij brengen de incassokosten in rekening bij de debiteur en trachten deze kosten op de debiteur te verhalen, waardoor de incassoprovisie volledig door de debiteur wordt voldaan en u niet met deze kosten wordt geconfronteerd. Lees voor meer informatie ons artikel: kan ik de incassokosten op mijn debiteur verhalen?

Mocht u over de kosten van een incassotraject of de berekening van de incassoprovisie nog vragen hebben, dan kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen. Het incassobureau van Te Biesebeek Advocaten heeft al veel bedrijven en particulieren in ZwolleKampenDrontenMeppelOmmenLelystadGenemuidenHarderwijkEmmeloordHardenbergRaalteDeventer
Hasselt en omgeving succesvol kunnen helpen.