Debiteurenbeheer

Debiteurenbeheer staat ook wel bekend als ‘credit management’.

Maar wat is debiteurenbeheer precies? 

Inkomende geldstromen

Bij debiteurenbeheer staat het beheren van de inkomende geldstromen en het incasseren van de openstaande vorderingen centraal.

“Debiteurenbeheer gaat verder dan alleen boekhouding”

Debiteurenbeheer gaat verder dan alleen boekhouding. Debiteurenbeheer is een snelle en effectieve manier om uw financiële positie te versterken.

Debiteurenbeheer dient niet verward te worden met crediteurenbeheer, crediteurenbeheer gaat over de uitgaande geldstromen.

Uw liquiditeitspositie

Debiteurenbeheer speelt een grote rol met betrekking tot uw liquiditeitspositie.

Een goed debiteurenbeheer zorgt ervoor dat openstaande facturen tijdig worden betaald, hierdoor worden eventuele betalingsachterstanden voorkomen.

Meer dan de helft van de faillissementen ontstaat door een slecht debiteurenbeheer, bedrijven lijden grote debiteurenverliezen en komen hierdoor in liquiditeitsproblemen. 

Uitbesteden van debiteurenbeheer

Het hebben van een goed en georganiseerd debiteurenbeheer neemt veel zorg en werk uit handen van ondernemers en bedrijven. Door een goed gestructureerde en geautomatiseerde administratie kunnen betalingsachterstanden worden voorkomen.

U kunt er voor kiezen om uw debiteurenbeheer gedeeltelijk of volledig uit te besteden.

Een succesvol debiteurenbeheer dient consequent bijgehouden te worden. Hierbij hoort bijvoorbeeld het proactief sturen van herinneringen en aanmaningen en het nabellen van klanten. Deze activiteiten zijn vaak tijdrovend en kostbaar en gaan ten koste van uw core-business.

Daarnaast hebben bedrijven vaak een gebrek aan tijd en expertise om het debiteurenbeheer bij te houden. 

De rol van Te Biesebeek Advocaten

Heeft u last van wanbetalers? Te Biesebeek Advocaten neemt uw debiteurenbeheer graag uit handen.

Wij verzorgen de gehele incassoprocedure: van debiteurenbeheer tot (gerechtelijke) incasso.

Op een professionele manier herinneren wij uw debiteuren aan hun betalingsverplichting, hierdoor blijft de verstandhouding tussen u en uw debiteuren ongeschonden.

“Hoe beter de communicatie, hoe sneller de betaling”

Ons motto: “hoe beter de communicatie, hoe sneller de betaling.” Om de kosten te drukken incasseren wij op basis van “no cure, no pay”.

De voordelen van debiteurenbeheer door het incassobureau van Te Biesebeek Advocaten:

  • Minder financieringslasten door een lager debiteurensaldo
  • Minder kostbare tijdsverlies en meer focus op core-business activiteiten

Voor een professionele en snelle aanpak op basis van “no cure, no pay” in de minnelijke fase, bent u bij Te Biesebeek Advocaten aan het juiste adres!

Bent u op zoek naar een incassobureau? Te Biesebeek Advocaten heeft al veel bedrijven en particulieren in Zwolle, Kampen, Dronten, Meppel, Ommen, Lelystad, Genemuiden, Harderwijk, Emmeloord, Hardenberg, Raalte, Deventer, Hasselt en omgeving succesvol kunnen helpen!