Waarschuwing MKB voor wanbetaling

Wanbetaling blijft een groot probleem voor met name het MKB. In 2013 kreeg maar liefst 80% van de ondernemers te maken met vorderingen, door het faillissement van een afnemer. Dat blijkt uit cijfers van verzekeraar Interpolis.

Bedrijven spanden ook steeds vaker een incassoprocedure aan: een stijging van 85 procent ten opzichte van 2010. Het bedrag dat bij incassozaken open stond bedroeg gemiddeld 6.000 euro.

Direct actie ondernemen tegen wanbetaling?

Ondernemers kunnen fluiten naar hun geld

Volgens Erna Kuijper manager marketing Bedrijven, van Interpolis is het aantal oninbare vorderingen waarvoor geen zaak werd gestart vele malen hoger. "Acht van de tien ondernemingen kreeg te maken met het faillissement van een afnemer en konden daardoor helemaal naar het geld fluiten.”

Incassoprocedures worden steeds heftiger, stelt Kuipers. "Een belang van 100.000 euro is geen uitzondering meer. Ook staan vorderingen steeds langer open: ruim veertig dagen. Kleine bedrijven en ZZP’ers hebben het vaakst te kampen met achterstallige facturen bij binnenlandse klanten (33 procent)."

Middelgrote ondernemingen het vaakst met achterstallige facturen bij buitenlandse opdrachtgevers te maken (36 procent). Maar liefst 40 procent van de ondernemers geeft aan dat te laat betalende afnemers ertoe leiden dat de liquiditeitspositie onder druk komt te staan.

Wanbetalers vaak kale kip 

“Het kale kip-verhaal is erger dan ooit.”, aldus Erna Kuiper van Interpolis. “Onze rechtsbijstandsjuristen krijgen steeds vaker met curatoren te maken. Ondanks dat 56% van de bedrijven aangeeft bang te zijn op die manier geld mis te lopen, managen ze dit risico niet voldoende. Zo kan het ene faillissement het andere veroorzaken.”

Verzekeren tegen continuïteitsproblemen als gevolg van wanbetalers is een optie maar lang niet altijd nodig, stelt Interpolis. Erna Kuiper: “Ondernemers kunnen zelf veel doen om wanbetaling te voorkomen. Denk bijvoorbeeld aan het vooraf verifiëren van de kredietwaardigheid van een opdrachtgever."

Kuiper vervolgt: "Ook moeten ondernemers niet te lang wachten voordat ze aan de bel trekken, ook al is het een vertrouwde opdrachtgever. Eigenlijk moeten ze zich van tevoren al afvragen: welk risico loopt het bedrijf als de grootste afnemer zijn rekening niet betaalt? Vaak moet er worden geconstateerd dat de kans bestaat dat het bedrijf omvalt.”

Oplossingen voor wanbetaling

Het maken van een preventieve risico-inventarisatie is dan ook belangrijk. Als de continuïteit van een bedrijf onder druk dreigt te komen door één of meer wanbetalers, dan is het verstandig maatregelen te treffen.

Zie ook over Te Biesebeek Advocaten in Zwolle:

Bent u op zoek naar een incassobureau? Te Biesebeek Advocaten heeft al veel bedrijven en particulieren in Zwolle, Kampen, Dronten, Meppel, Ommen, Lelystad, Genemuiden, Harderwijk, Emmeloord, Hardenberg, Raalte, Deventer, Hasselt en omgeving succesvol kunnen helpen!